Con Người Uyên Minh

Uyên Minh Việt Nam tập hợp những cá nhân tận tụy, luôn sẳn sàng cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời hướng đến sự hài lòng cao nhất của khách hàng.

Chúng tôi có đội ngũ nhân viên hơn 60 thành viên, hơn 30 nhân viên lắp đặt được đào tạo có đủ khả năng biến những sản phẩm sàn gỗ thành kiệt tác.

gia_tri_cot_loi_san_go_uyen_minh

"TÍN - TÂM - NHÂN - ĐỨC - SÁNG"

Tín: Uyên Minh luôn quan niệm chữ Tín là cao nhất, là danh dự của cả tập thể. Không thể đánh mất dạnh dự và luôn tìm cách bảo vệ bằng bất cứ giá nào.

Tâm: Uyên Minh luôn để tâm tốt là cái nền, nền vững thì hoạt động công ty mới vững chắc, không thể thành công nếu Tâm không tốt..

Nhân: Uyên Minh đặt thành viên công ty vào trung tâm của sự tồn tại và phát triển của công ty. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực đủ khả năng phát huy Tín Tâm Đức Sáng.

Đức: Uyên Minh chúng tôi luôn thoải mái trong những thương vụ làm ăn, không vi phạm pháp luật, lừa dối...

Sáng: Sáng tạo để thay đổi và khác biệt. Xây dựng doanh nghiệp luôn học tập không ngừng để phát triển.

 

 

HOTLINE

Hotline 24/7 : 090907.1257 (Mr Hải)